Եղիշե Չարենց

Ու թուլացած, ու սփրթնած կմարի

Ու թուլացած, ու սփրթնած կմարի
Արևի ոսկին
Վերջին անգամ եզերքի մոտ կամարի
Բռնկված կրկին:

Ու կապույտը` արևի մոտ շիկացած,
Վարդագույն
Քո՜ւյր, կփռի դեմքիդ վրա ամոթխած
Կարմրություն:

Ու կապույտը, ձուլված ոսկուն, հեռուներում
Կամարի
Քո՛ւյր, հոգուս մեջ, աչքերիդ մեջ, երկինքներում
Կմարի…

Յատուկ Երաժշտություն
Յասաման
Տիգրան Համասյան

Յասաման