Եղիշե Չարենց

Քո՜ւյր, արցունքները — մաքուր

Քո՜ւյր, արցունքները մաքուր
Ղողանջներ են, որ
Հղանում են երկնագույն
Զանգ աչքերդ խոր:
Ղողանջնե՛ր են լուսավոր,
Կո՛ւյս թռիչք ու թև՛.
Ղողանջնե՜ր են թևավո՛ր
Ու թեթև՛, թեթև՛...

Յատուկ Երաժշտություն
Սերենադ
Ղազարոս Սարյան

Սերենադ

Արևելքի ծաղիկներ
Արևելքի ծաղիկներ
Խաղա առցանց