Եղիշե Չարենց

Դու կապույտը սիրեցիր — չգտար

Դու կապույտը սիրեցիր չգտար,
Սիրտդ դարձավ ձյունաձիր չգտար:

Երկինքներին` հեռավո՛ր, հեռավո՛ր`
Դու մանկորեն ժպտացիր չգտար:

Կո՛ւյր աչքերից` աղոթքո՛վ, աղոթքո՛վ`
Մի քիչ կապույտ մուրացիր չգտար...

Յատուկ Երաժշտություն
Աշնան արև
Տիգրան Մանսուրյան

Աշնան արև

Սրճարան Պիտտորեսկ
Սրճարան Պիտտորեսկ
Խաղա առցանց