Եղիշե Չարենց

Դու գնում ես...

Դու գնում ես, բայց հոգիս սպասում է քեզ.
Կապո՛ւյտ աղջիկ, քո՛ւյր իմ հեզ, դու հետ չե՞ս գալու

Ես ժպտում եմ, որ երկար ճանապարհին չտրտմես.
Հոգիս մնաց ո՛րբ այնպես դու հետ չե՞ս գալու...

Դու գնում ես, բայց կարծես կայարան եմ եկել ես,
Որ հանդիպեմ, քույր իմ, քեզ դու հետ չե՞ս գալու...

Յատուկ Երաժշտություն
Նոր ծաղիկ
Էլեն Յոլչյան

Նոր ծաղիկ

Հավայան լանդշաֆտ
Հավայան լանդշաֆտ
Խաղա առցանց