Եղիշե Չարենց

Բոլոր խոսքերն իմ երգում - ճաճանչներ են լոկ

Բոլոր խոսքերն իմ երգում ճաճանչներ են լոկ:
Կապույտ միգում ոսկեգույն ճաճանչներ են լոկ:

Քո աչքերից, քո դեմքից, քո լուսե երկրից
Ճառագայթված իմ հոգում ճաճանչներ են լոկ

Իմաստ չկա, միտք չկա խոսքերում այս հին,
Բայց ինչո՞ւ են ամոքում ճաճանչներ են լոկ...

Յատուկ Երաժշտություն
Ջութակի կոնցերտ ռե մինոր
Արամ Խաչատրյան

Ջութակի կոնցերտ ռե մինոր