Վազգեն Սարգսյանը Գրիգոր Խանջյանի Վարդանանքի մոտ
Վազգեն Սարգսյանը Գրիգոր Խանջյանի Վարդանանքի մոտ

Կապակցված ստեղծագործություններ