Թումանյաններն ու Մանանդյանները կրոկետ խաղալիս, Ձաղվեր, 1914
Թումանյաններն ու Մանանդյանները կրոկետ խաղալիս, Ձաղվեր, 1914

Կապակցված ստեղծագործություններ