Երիտասարդ Հենրիկ Սիրավյանը, 1928 թ․
Երիտասարդ Հենրիկ Սիրավյանը, 1928 թ․

Կապակցված նկարներ