Արփենիկ Նալբանդյան, Խաչատուր Եսայան, Հովհաննես Զարդարյան, Հռիփսիմե Սիմոնյան
Արփենիկ Նալբանդյան, Խաչատուր Եսայան, Հովհաննես Զարդարյան, Հռիփսիմե Սիմոնյան

Կապակցված նկարներ