Yeghishe Charents

Քո՜ւյր, ղողանջի՜ պես ճախրել ու գնալ

Քո՜ւյր, ղողանջի՛ պես ճախրել ու գնալ,
Հմայված ու հեզ ճախրել ու գնալ...

Երկնքից երկինք, իրիկվա մովում,
Անմարմին, անտես ճախրել ու գնա՛լ...

Դեպի Ամենտի եզերքը կապույտ
Քո՜ւյր, ղողանջի պես ճախրել ու գնալ...

Be the first who will comment on this
Yatuk Music
Swinging Bach
David Balasanyan

Swinging Bach