Yeghishe Charents

Ո՞ւմ եմ երգում. ի՞նձ, թե՞ քեզ — չգիտեմ.

Ո՞ւմ եմ երգում. ի՞նձ, թե՞ քեզ չգիտեմ.
Իմ երգում ինձ կգտնե՞ս չգիտեմ:

Թե՞ ես ի՜նձ եմ որոնում, բայց գտնում եմ քեզ.
Կորցրե՞լ ենք արդյոք մեզ չգիտեմ:

Գուցե ե՜ս եմ` քո երգում, գուցե ի՜նձ ես դու երգում.
Ո՞ւմ ես երգում. ի՞նձ, թե՞ քեզ չգիտեմ...

Be the first who will comment on this
Yatuk Music
Lullaby
Alexander Spendiaryan

Lullaby

A fruitful autumn
A fruitful autumn
Play Online