Yeghishe Charents

Իմ խոսքերը կարկաչում են կապույտում

Իմ խոսքերը կարկաչում են կապույտում,
Կարկաչում են ու կանչում են, կապույտում:

Կարոտներ կան, որ անմարմին ու տրտում
Միայն շշուկ ու հնչյուն են կապույտում:

Երազներ կան, որ կարոտներ են միայն,
Լո՛ւյս կարոտներ, որ կանչում են կապույտում...

Be the first who will comment on this
Yatuk Music
You are Chinar
Komitas

You are Chinar

Landscape - Tsakhatskar
Landscape - Tsakhatskar
Play Online