Հովհաննես Թումանյանը և Ղազարոս Աղայանը
Հովհաննես Թումանյանը և Ղազարոս Աղայանը

Related works